Vælg en side

Struktur og kultur som strategisk og taktisk drivkraft for værdiskabelse

Mit navn er Dorte Krogh. Jeg arbejder med kultur-transformation og hjælper ejere, ledere og medarbejdere til at definere og bruge organisationskulturen som strategisk og taktisk drivkraft for værdiskabelse. Med udgangspunkt i de nødvendigheder og muligheder jeres organisationen står overfor, omsætter vi værdier og mål til ledelses-værktøjer, struktur og hverdagshandlinger, og nedbryder barrieren mellem at gøre det godt og gøre god forretning!

Book inspiration, indsigt,  transformation og forankring her

4169 1282  // dk@dortekrogh.com

De sidste fem år har jeg sideløbende med mit arbejde drevet et empirisk research-projekt KULTUR-nomaden. Til nu har det givet godt 200 uformelle samtaler med ejere, ledere og medarbejdere om kulturens betydning når det går fantastisk, – og når det modsatte er tilfældet.

Nødvendigheder og muligheder for ledere og medarbejdere i fremtiden

  • Mening og relevans skal i højere grad beskrives, synliggøres og kommunikeres
  • Behovet for samarbejde på tværs, mellem ledelsesteams og medarbejdere øges
  • Morgendagens resultater afhænger af lederens evne, vilje og mod til at skabe tillidsfulde relationer, og løbende at give personlig og faglig feedback
  • Der skal bygges bro mellem det etablerede og det handlekraftige, man kan også sige mellem tradition og fornyelse

Ledelse, struktur og kultur går hånd i hånd med mening og mål. Via ledersparring, facilitering, rådgivning, konceptudvikling og foredrag inspirerer jeg til at definere, forankre og bevare det I vil måles på, kendes på, og huskes for, som ejere, ledere og medarbejdere. I organisation, produkt/service og brand.

Kontakt 4169 1282  // dk@dortekrogh.com og hør mere om resultater og cases.

Struktur og kultur som strategisk og taktisk drivkraft for værdiskabelse

Mit navn er Dorte Krogh. Jeg arbejder med kultur-transformation og hjælper ejere, ledere og medarbejdere til at definere og bruge organisationskulturen som strategisk og taktisk drivkraft for værdiskabelse. Med udgangspunkt i de nødvendigheder og muligheder jeres organisationen står overfor, omsætter vi værdier og mål til ledelses-værktøjer, struktur og hverdagshandlinger, og nedbryder barrieren mellem at gøre det godt og gøre god forretning!

Book inspiration, indsigt,  transformation og forankring her

4169 1282  // dk@dortekrogh.com

De sidste fem år har jeg sideløbende med mit arbejde drevet et empirisk research-projekt KULTUR-nomaden. Til nu har det givet godt 200 uformelle samtaler med ejere, ledere og medarbejdere om kulturens betydning når det går fantastisk, – og når det modsatte er tilfældet.

Nødvendigheder og muligheder for ledere og medarbejdere i fremtiden

  • Mening og relevans skal i højere grad beskrives, synliggøres og kommunikeres
  • Behovet for samarbejde på tværs, mellem ledelsesteams og medarbejdere øges
  • Morgendagens resultater afhænger af lederens evne, vilje og mod til at skabe tillidsfulde relationer, og løbende at give personlig og faglig feedback
  • Der skal bygges bro mellem det etablerede og det handlekraftige, man kan også sige mellem tradition og fornyelse

Ledelse, struktur og kultur går hånd i hånd med mening og mål. Via ledersparring, facilitering, rådgivning, konceptudvikling og foredrag inspirerer jeg til at definere, forankre og bevare det I vil måles på, kendes på, og huskes for, som ejere, ledere og medarbejdere. I organisation, produkt/service og brand.

Kontakt 4169 1282  // dk@dortekrogh.com og hør mere om resultater og cases.

Hjerne, hjerte og bundlinje. Lønsomhed på tre parametre.

Nogen siger det med kultur og værdier er blødt. Det udfordrer jeg. Kulturen gør vi går en ekstra mil og værdierne gør vi finder andre græsgange. Derfor er der både overskud, effektivitet og innovation at hente ved at arbejde strategisk og taktisk med kulturen.

Vi gør den konkret. Omsætter den til hverdagshandlinger, koncepter og programmer. Implementerer og forankre. Eller vi – I omsætter den. Det er min opgave at inspirerer, bidrage og facilitere. Det er jeres valg, om I som ledere og organisation vil høste udbyttet.

Ledelsesteamet. Forpligtelse og potentiale.
Det kræver mod at lede i en stærk kultur.

De fleste vil gerne arbejde et sted med god kultur, med en god ledelse og gode værdier. Mange ledelsesteams tror de står samme sted, tror de er enige. Medarbejderne ser ofte et andet billede. Fremtidens ledelsesteams må definere fælles retning og adfærd. Lykkes I med det i jeres ledelse – så lykkes jeres teams også at arbejde sammen på tværs. Silodannelse starter, og brydes ned igen, oppefra. Få inspiration og bliv guidet til, sammen at definere, hvordan I ønsker at være ledelse fremover. Hvad vil I kendes på og huskes for. Tillid, vilje skal drive jer, og mod til at lede skaber handling.

 

Effektiviteten og innovationen øges. Årsrapport med kultur-transformation og ledelsesudvikling sammen med nøgletallene i fremtiden

Det er nødvendigt at se kultur som et strategisk værktøj og ikke noget udefinerbart, uldent og blødt.

Når ledelsen har et fælles menneskesyn, med tydelig vision og værdier skaber det tydelig ledelse. Lige nu sidder offentlige ledere og skriver på deres personlige ledelsesgrundlag. Det burde ledere også i det private. Det at tage stilling til hvordan man vil være leder, hvilken kultur der sigtes mod og hvorfor, sikrer at onboarding bliver lettere, og at fejlansættelser undgås.

For at sætte fokus på, og definere hvor vigtigt det er, at topledelsen prioriterer ledelsesudvikling og kultur som strategisk drivkraft, arbejder jeg for, at danske virksomheder i fremtidens årsrapporter, forpligtes til at dedikere opslaget efter nøgletallene til en konkret beskrivelse af, hvordan og ikke mindst hvorfor, de arbejder med deres ledelse- og interne kultur som de gør. Der er brug for evidens og cases om dem der har viljen og modet – og som ikke ser alternativet.

Ledelsesprincipper funderet i tillid via handlinger og adfærd bliver til et taktisk værktøj. Det gør at svære og dilemmafyldte diskussioner kan håndteres, og at ledere og medarbejdere i fællesskab, kan stille krav til hinanden og holde fælles fokus, uden det bliver sårbart. Jeg tør godt love det får effekt på bundlinje, udvikling og effektivitet.

KULTUR-nomadens rejse

Fra reality til research. Fem år med indsigt og forståelse

KULTUR-nomadens rejse blev skabt ud fra et ønske om at høre, se og mærke kulturen; lige dér hvor den lever. På godt og ondt. Hvad kan kultur, hvorfor er den svær at tale om. Hvorfor er det lettere at beskrive en dårlig, end en god kultur, og hvorfor var det på agendaen hos alle oplægsholdere på Dansk Industri’s årsmøde, september 2018? DI havde inviteret fremtidens ledere til at tale, og de ser vigtigheden af at skabe samarbejde, bygge tillid og dele indsigt. De så det som en opgave, der skal have plads i årshjul og bestyrelse. De så at rækkefølgen er: LEDELSE, STRUKTUR, KULTUR.

De sidste fem år har jeg ikke haft fast lokaleplads, men lånt skrivebord og stol hos en række forskellige virksomheder 2-4 måneder ad gangen. Rigspolitiet, Thürmer Tools, DesignMuseum Danmark og Frederiksberg Kommune er nogle af dem, der venligt har budt velkommen. Jeg har sideløbende med mit arbejde været på rejse, og gennemrejse, på jagt efter gode fortællinger, læring og indsigt, helt som en nomade der leder efter de bedste græsgane til sine dyr.

Det er blevet til mere end 200 uformelle samtaler ejere, ledere og medarbejdere. Håndholdt, uden noter og uden andre ønsker, end at være til stede i en fin samtale om det gode, det svære, og det sårbare. Om det vi lærte mest af og det vi mener er vigtigst som ledere, medarbejdere og mennesker.

Det giver indsigt i, og dialog om, hvad det betyder for den enkelte når ledelse, struktur og kultur går op i en højere enhed. Tillid, Vilje og Mod er nævnt af stort set alle som afgørende faktorer, sammen med mening og relevans. Sammen med oprigtige ønsker om et ændret mind-set hvor lønsomheden i fremtiden måles på tre parametre, for hjerne, hjerte og bundlinje. Flere forskningsresultater viser det samme, at det ikke alene er humant, men også kan betale sig, at arbejde med den tredelte lønsomhed.

Den indsigt og forståelse jeg får, omsættes løbende i modeller og fortællinger, som jeg bruger i mit arbejde. Jeg skaber konkrete billeder du, din ledelse, og dine kolleger kan spejle sig i, så I kan omsætte mål til resultater.

Jeg er ydmyg, stolt og oprigtig glad for, at hver eneste af alle jer, der har taget en kaffe og en god snak. De fleste live, og undervejs er telefonkaffen også blevet opfundet.

Rejsen fortsætter. Om du er leder eller medarbejder, så er du meget velkommen til at give et kald. 41691282, eller til at skrive på dk@dortekrogh.com

 

Book et foredrag om KULTUR-nomadens rejse.
Om læring, erindringer og erfaring omsat til konkrete modeller og værktøjer.

Du er også velkommen til at høre om mulighederne for facilitering, sparring, transformation og rådgivning.

Via mere end 200 samtaler med ejere, ledere og medarbejdere, og deres syn på, hvad der skal til, for at fremtidens virksomheder lykkes, er denne model blevet til. Tillid er fundamentet for at mødes på tværs, at kunne stille krav til hinanden, og skabe fælles fokus. Vilje stå bag handlingen, vil vi ikke – gør vi ikke, eller gør kun halvhjertet. Viljen kommer før valget. Modet, handler om mod til at lede, til at tage usikre skridt, til at åbne op, sammen, og til at se hinanden i øjnene ærligt spørge – og svare ærligt. Hvad vil være bedst for virksomheden. Modet gør at vi ikke limer os til sædet, men vokser sammen.

Samtalerne har handlet om alt fra digitalisering, robotter, Ai, teknologi, arbejdslyst, fastholdelse, ledelse, resultater, bundlinje, KPI og positionering.

Et fælles træk har været, refleksionen om det hele menneske, om anerkendelse for den man er, og det man står for – og om hvor meget mening, mestring og medbestemmelse betyder og hvad det kan i et fællesskab. På kort og lang bane.

Tag kontakt på dk@dortekrogh.com og hør mere.