Vælg en side

Mit krydsfelt ligger mellem det corporate og det kreative. Konceptudvikling, ledelse, organisationsudvikling og entreprenør-tilgang. Tilsat forretning, design, og en særlig evne til at samle mennesker om mål og mening.

Jeg arbejder for ledere og virksomheder, der forener og udfordrer ledelse, struktur og kultur, og som strategisk og taktisk ser; at faglighed, menneskelige egenskaber, organisatorisk kompetence og mangfoldighed er en del af både muligheder og nødvendigheder i fremtidens virksomheder når der skal bygges bro mellem det etablerede og det handlekraftige.

4169 1285 // dk@dortekrogh.com

Om Dorte Krogh

Mit krydsfelt ligger mellem konceptudvikling, entrepreneurskab, ledelse og organisationsudvikling. Alt tilsat forretning, design, et corporate mindset, og en særlig evne til at samle mennesker om mål og mening.

Jeg arbejder for ledere og virksomheder, der forener og udfordrer ledelse, struktur og kultur, og som strategisk og taktisk ser; at faglighed, menneskelige egenskaber, organisatorisk kompetence og mangfoldighed er en del af både muligheder og nødvendigheder i fremtidens virksomheder når der skal bygges bro mellem det etablerede og det handlekraftige.

4169 1282  // dk@dortekrogh.com

 

 

Ledelse, struktur og kultur – tre elementer for fremtidens virksomheder

Det har altid været vigtigt for mig at samle mennesker om mål og mening.

Den røde tråd følger den jeg er, det jeg gør og ikke mindst hvorfor. Det er naturligt for mig, at tænke helhedsorienteret, konceptuelt, og med brugerfokus.

Oprindeligt er jeg uddannet designer. Som ung stiftede jeg og drev gennem 20 år egen designvirksomhed. Krogh&Co blev solgt i 2011. Det at have en designbaggrund, og at have været ejerleder betyder at jeg er god til at se muligheder, at jeg kan bygge op, skabe relationer, og at få det til på den lange bane. Jeg er kaldt en ildsjæl med bundklang og det at samle mennesker om mål og mening, har bl.a. ført til at jeg som medlem af Danske Designeres bestyrelse tog initiativ til at stifte brancheforeningen for designvirksomhederne i Danmark, nu Design Danmark. Efteruddannelse på Harvard Business School, resulterede bl.a. i at jeg blev co-writer på en Harvard Business Case om Moods of Norway.

Fra design og branding til kultur og ledelsesudvikling

Med en uddannelse som designer er begreber og værktøjer som design-tænkning, service-design og kundefokus essentielt og en naturlighed i den måde jeg arbejder på. Jeg arbejder med top-ledere og på alle niveauer i organisationen. Over årene blev det mere og mere tydeligt at ledelses- og organisationsudvikling i den grad hænger sammen med virksomhedens visuelle identitet. Det smeltede sammen og til sidst blev det for mig med fuld fokus på organisationskultur, værdi og visionsforankring, og ledelsesudvikling.

At bidraget til successer for virksomheder som Royal Copenhagen, hvor vi i sin tid stod for at lancere Blå og Sort Mega Mussel, samt bidrog til at revitalisere og udvikle en bog om Flora Danica. For PenSam blev det en stærk visuel identitet, der også bidrog til et internt fokus på at betragte medlemmerne som kunder. Danisco blev gjort visuelt klar inden salget til Dupont. Unomedical fik mulighed for at mindske fejlanvendelse hos deres brugere, mens vi sideløbende arbejdede med at rationalisere emballageproces og omkostninger.

Succeshistorier og resultater

Jeg ser mig selv som brobygger mellem det etablerede og det handlekraftige. Mellem tradition og fornyelse. Når jeg bidrog til NRK’s værdiproces, som fundament for deres vision om at forblive Public Service kanal de næste 20 år, så var det min rolle at facilitere og inspirere direktion og topledelse, til at se, hvilke værdier og hvilken adfærd, der skal bære en hel organisation i ledelsesudvikling, programudvikling, onboarding og samarbejde. Hvis du har set SKAM; så ved du at vi lykkedes ganske godt med opgaven.

Hos Mærsk har jeg bidraget til ledelsesudvikling hos globale sales-mastere. DesignMuseum Danmark har styrket sig betragteligt de seneste år, og deres rejse startede med en entydig og samlet ledelse, der traf signifikante valg om samarbejde, mål og vision for huset. Finske Plantui lykkedes på fem år at gå fra startup til at blive solgt til Bosch. Inden da opnåede de at få patent, og finde forhandlere i 15 lande. Her har jeg bistået med brand fortælling, ledelses og organisationsudvikling.

KULTUR-nomadens rejse. Om tillid, vilje og mod

Research-konceptet KULTUR-nomaden blev født i forbindelse med et ønske om at få mere uformel indsigt i kulturens betydning som drivkraft for danske virksomheder. Det er blevet til over 200 uformelle dialoger med ejere, ledere og medarbejdere om fantastiske resultater når det virker, og hjerteskærende fortællinger om blod der løber ned af væggene når én bestemt leder går gennem lokalet.  Vores adfærd har betydning for hvordan vi opfattes, og vores handlinger afspejler vores værdier. Derfor er det essentielt at du som leder eller medarbejder tager stilling til hvad vil du kendes på og huskes for.

Bestyrelsesarbejde, Advisory Board og netværk.
Engageret ildsjæl med bundklang.

  • Mentor på Scion Park DTU. Som mentor på DTU bidrager vi til udvikling, og professionalisering af tech startup virksomheder der udspringer af DTU.
  • Advisory Board for Videncenter for God arbejdslyst. Vi understøtter vi arbejdet for at højne arbejdslyst og mindske stres i danske virksomheder 
  • Certificeret GAIS partner. Videncenter for God Arbejdslyst har udviklet et gratis kulturmålingsprogram, der understøtter de 7 faktorer for God Arbejdslyst. 
  • Bestyrelseskvinder. Medlem og en del af bestyrelsen. Vi bidrager til at at styrke kompetencer og potentiale for danske SMV virksomheder.
  • Viljestyrken sportsbaggrund, coach, mentaltræning. Som tidligere eliteidrætsudøver bruger jeg min erfaring fra de 10.000 timers træning i mit arbejde og er med i netværket Viljestyrken, der består af 100 nuværende og tidligere eliteidrætsudøvere. 
  • Barbro Shoes. Advisory Board medlem. Ikke bare sko. Barbro har researchet i hvad sko skal kunne, for optimal gang. Sko til kvinder og mænd der både er helt unikke for fødderne, samtidig med de er elegante. 
  • Får du sagt det du vil sige? Som pårørende er jeg ambassadør for stammeforeningen i Danmark. Med stammen i rygsækken er der vilkår, som andre ikke har. Jeg holder foredrag og bistår som inspirator om vores vej til” ikke at lade stammen forhindre dig i det du vil”.
  • Det med det kolde nord og Norge. Mit hjerte banker for norge, og det nordiske. Det har ud over fantastiske ture i fjeldet også givet mulighed for at arbejde en del både i Norge, Finland og Sverige. Alt fra ledersparring, kulturtransformation, værdier og vision for NRK, og en Harvard Business Case. Så har det at være jury medlem, både I Norsk Designråd og NHO’s Norsk Entreprenørship, givet indsigt og forståelse i norske virksomheders fremtidige vilkår og muligheder. 

English summary

My name is Dorte Krogh. I work with culture transformation, strategy, designtools and concept development.

Since 2011, I’ve been working as a self-employed management consultant, focusing on culture transformation and leadership development. Originally, I’m educated as graphic designer and has as a entrepreneur been running my own design studio for 20 years.

I contribute with my approach, experience, competencies and the person I am. Someone called me a visionary fighter with a sound base. It motivates and drives me to gather people for purpose and goal. Finding power in the visionary and turn it to strategic tools and every-day actions. From research, further-looking, concept development, project leading, implementation and anchoring. The one does not work without the other.

I inspire motivate and work with smaller and large organizations and HR departments, as well helping leadership teams and organizations to focusing on purpose, business, buttom line and brand. I know what it takes to be persistent, enduring and self-motivating.

From structure to culture
I build, anchor and implement culture, from strategy to concept and programs to everyday behavior, by working with structure, leadership principles and guidelines from top management throughout the whole company, culture must support the goals, if you want to succeed.

I’m an uncomplicated person, who’s comfortable in dialoque with both leaders and employees. I can take the stage, give a good speach and a presentation.
Combining the humble and energetic to inspire on how to anchor culture cross organization is where make a difference.

I see culture as a driving force for creating value. It’s my vision that companies will take culture leadership and well-being just as serious as the traditional bottom-line. References: ie. Mærsk, NRK, Carlsberg, and DesignMuseum Danmark.

Alongside I run an empiric research program called the CULTURE-nomad. By informal dialoque with owners, leaders and employees on effect their culture has. It gives stories, insight and amazing findings (possitive and negative) about teamwork from C-level to ground floor.

Earlier I ran my own graphic design studio www.krogh.dk, through 20 years, working with brands like Royal Copenhagen, Danisco, PenSam, Royal Greenland a.o. Taking initiative to Danish design association, being international jury member and writing a Harvard business case was natural for me, as well as being in the board of “Videncenter for god arbejdslyst“ and help to build Bestyrelseskvinder in east of Denmark.

Du er velkommen

Giv gerne et kald på 4169 1282, eller udfyld formularen hvis du tænker det kan give mening med en uformel dialog om, hvordan jeres kultur kan understøtte jeres mål for hjerne, hjerte og bundlinje.

Bedste hilsner Dorte Krogh

Give me a call +45 4169 1282, send the formula or click here

6 + 4 =

Kort om mig / Short about me
My name is Dorte Krogh. I am a bridgebuilder between culture-transformation, strategy, designtools and concept development. I help companies, leaders and employees to work for future needs and oppertunities of digitalization, new technology, and leader-development principles.

Since 2011, I’ve been working as a self-employed management consultant, focusing on culture-transformation and leadership development. Originally, I’m educated as graphic designer and has as a entrepreneur been running my own design studio for 20 years. Since 2011, I’ve been working as a self-employed management consultant, focusing on culture-transformation and leadership development. Originally, I’m educated as graphic designer and has as a entrepreneur been running my own design studio for 20 years.

I contribute with my approach, experience, competencies and the person I am
I’m described as a visionary fighter with a sound base. It motivates and drives me to gather people for purpose and goal. Finding power in the visionary and turn it to strategic tools and every-day actions. From research, further-looking, concept development, project leading, implementation and anchoring. The one does not work without the other. I’m an uncomplicated person, who’s comfortable in dialoque with both management, leaders and employees. I can take the stage, give a good speach and a presentation. And it is great joy, when I can help others to walk these steps. Combining the humble and energetic to inspire on how to anchor culture cross countries, and contribute on growth for both vision and business, is where I make a difference.
Background
Working with culture transformation, I se culture as a driving force for creating value. It’s my vision that companies will take culture leadership and well-being just as serious as the traditional bottom-line. References: ie. Mærsk, NRK, Carlsberg, and DesignMuseum Danmark.  Alongside I run an empiric research program called the CULTURE-nomad. By informal talks with owners, leaders and employees on effect their culture has. I gives stories, insight and amazing findings (possitive and negative) about teamwork from C-level to ground floor.I know what it takes to be persistent, enduring and self-motivating, as I ran my own graphic design studio www.krogh.dk, through 20 years, working with small and larger brands as Royal Copenhagen, Danisco, PenSam, Royal Greenland a.o. Taking initiative to Danish design association, being international jury member and writing a Harvard business case was natural for me, as well as being in the board of “Videncenter for god arbejdslyst“ and to build Bestyrelseskvinder in east of Denmark.
Bestyrelses CV